Domki.net - Portal Budowlany - Budownictwo
Reklama w portalu budowlanym Kontakt

nowości budowlane
Pomieszczenia dla eksmitowanych - na nowych zasadach
5 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie /Dz. U. Nr 17, poz. 155/.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 1046 § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. Nr 43, póz. 296, z późn. zm./, w związku z nowym brzmieniem tego art. nadanym w wyniku nowelizacji ustawy uchwalonej przez Sejm RP w dniu 2 lipca 2004 r.

Zgodnie z tymi przepisami wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (eksmisji) dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego (prawomocnego orzeczenia sądu), z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.
Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli pomieszczenie tymczasowe wskaże wierzyciel.

Zgodnie z ustawą tymczasowe pomieszczenie powinno:
1) nadawać się do zamieszkania;
2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych,
z tym, że za zgodą osoby przekwaterowywanej można odstąpić od wymogów wymienionych w punkcie 2 i 3.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości tymczasowe pomieszczenie powinno:
- posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem;
- posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne;
- posiadać możliwość ogrzewania;
- zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

Źródło: MI

Content Management Powered by CuteNews

Najnowsze tematy na forum:
No i w pizdu .. Czyste Powietrze
Re: Kolektory i nie chcą ciepła
Kolektory i nie chcą ciepła
pompa powietrze woda - schlodzenie podda...
Re=3a Wygrzewanie posadzki - serio a=c5=...
SPISEK - propozycje
Piorunochron - SPISEK
Styropian - SPISEK
Re=3a P=c4=99kni=c4=99ta wanna akrylowa
P=c4=99kni=c4=99ta wanna akrylowa
 
Budownictwo mieszkaniowe i Budownictwo ogólne - Budownictwo
Teksty piosenek - Lyrics - Torebki

katalog firm budowlanych - budownictwo
ogłoszenia nieruchomości
artykuły i porady budowlane - budownictwo


 

Budownictwo
Nieruchomości